กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 95,282.9434,125.3264.2 %5.05,589.171,149.2279.4 %5.0
รวม 95,283 34,125 64.19 % 5,589 1,149 79.44 %