กรมบังคับคดี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 292,471.94254,000.0013.2 %5.08,956.594,606.9448.6 %5.0
รวม 292,472 254,000 13.15 % 8,957 4,607 48.56 %