กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน127,965.459,000.0093.0 %5.05,282.76779.4785.2 %5.0
สพ.กรุงเทพ ฯ87,202.8029,906.5965.7 %5.01,413.011,161.5017.8 %5.0
รวม 215,168 38,907 81.92 % 6,696 1,941 71.01 %