กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน0.009,000.000.0 %0.00.00779.470.0 %0.0
สพ.กรุงเทพ ฯ87,202.8029,906.5965.7 %5.01,413.011,161.5017.8 %5.0
รวม 87,203 29,907 0.00 % 1,413 1,161 0.00 %