กรมราชทัณฑ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 144,728.11125,760.0013.1 %5.06,474.02766.5688.2 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 31,999.7215,531.0051.5 %5.0571.05834.00-46.0 %0.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 552,380.19144,952.0073.8 %5.0552.12692.55-25.4 %0.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี 136,363.56142,099.00-4.2 %0.02,024.441,908.655.7 %2.5
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง194,376.066,694.0096.6 %5.02,464.21793.9467.8 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง113,153.1076,176.0032.7 %5.01,790.01581.4267.5 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม145,972.23413,501.00-183.3 %0.02,291.93207.4790.9 %5.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร141,771.8679,729.0043.8 %5.02,806.463,375.64-20.3 %0.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี134,289.5968,118.0049.3 %5.01,452.96540.4062.8 %5.0
รวม 1,595,034 1,072,560 32.76 % 20,427 9,701 52.51 %