กรมราชทัณฑ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 144,728.11125,760.0013.1 %5.06,474.02766.5688.2 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 552,380.1910,662.8598.1 %5.0552.12813.16-47.3 %0.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี 0.00142,099.000.0 %0.00.001,908.650.0 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง194,376.066,694.0096.6 %5.02,464.21793.9467.8 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
เรือนจำกลางคลองเปรม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร141,771.8679,729.0043.8 %5.02,806.463,375.64-20.3 %0.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี134,289.5968,118.0049.3 %5.01,452.96540.4062.8 %5.0
รวม 1,167,546 290,964 0.00 % 13,750 6,290 0.00 %