กรมสอบสวนคดีพิเศษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 481,663.13248,214.0048.5 %5.08,909.696,704.3424.8 %5.0
รวม 481,663 248,214 48.47 % 8,910 6,704 24.75 %