สำนักงานกิจการยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 103,738.4431,977.6369.2 %5.05,004.48783.9984.3 %5.0
รวม 103,738 31,978 69.17 % 5,004 784 84.33 %