สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 54,381.7940,058.4626.3 %5.05,864.321,100.1981.2 %5.0
รวม 54,382 40,058 26.34 % 5,864 1,100 81.24 %