สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส.
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 144,962.4787,851.0039.4 %5.07,246.303,853.2246.8 %5.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)4,210.741,869.0055.6 %5.0418.3531.5892.5 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)19,047.0644,000.00-131.0 %0.06,805.064,444.9834.7 %5.0
รวม 168,220 133,720 20.51 % 14,470 8,330 42.43 %