สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน189,592.72168,754.0011.0 %5.06,064.421,222.5079.8 %5.0
รวม 189,593 168,754 10.99 % 6,064 1,223 79.84 %