กรมการจัดหางาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน318,780.44289,140.169.3 %4.58,340.642,946.2464.7 %5.0
รวม 318,780 289,140 9.30 % 8,341 2,946 64.68 %