กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน237,854.13120,080.0049.5 %5.06,236.39462.5092.6 %5.0
รวม 237,854 120,080 49.52 % 6,236 463 92.58 %