กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน259,317.77104,000.0059.9 %5.06,267.662,770.9755.8 %5.0
รวม 259,318 104,000 59.89 % 6,268 2,771 55.79 %