สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม341,370.94227,000.0033.5 %5.05,704.862,277.1960.1 %5.0
รวม 341,371 227,000 33.50 % 5,705 2,277 60.08 %