กรมการศาสนา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการศาสนา 97,828.1123,600.0075.9 %5.04,957.581,539.8368.9 %5.0
รวม 97,828 23,600 75.88 % 4,958 1,540 68.94 %