กรมศิลปากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 100,112.6344,722.0055.3 %5.05,126.421,239.0075.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน7,862.471,633.2179.2 %5.0467.6533.0192.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส4,651.73173.0096.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก14,145.912,396.0083.1 %5.0487.44216.0055.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร9,618.637,657.0020.4 %5.0952.3079.3991.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น15,844.038,525.9946.2 %5.03,412.8120.2799.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม11,706.262,677.6077.1 %5.0446.8867.2485.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา21,223.188,229.6061.2 %5.0669.30238.5764.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี8,202.97894.0089.1 %5.0294.1495.0567.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร9,295.115,144.0044.7 %5.0582.37135.8276.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่14,167.6413,736.003.0 %1.52,193.83120.0394.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา7,226.011,201.0083.4 %5.01,159.5324.0697.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง13,538.464,032.2470.2 %5.0462.1716.5196.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช9,588.457,386.0023.0 %5.0893.800.9599.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน13,559.871,039.3092.3 %5.0938.2064.1093.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า7,784.691,766.0077.3 %5.01,239.53285.0077.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง20,268.4921,071.50-4.0 %0.01,328.65221.3783.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี9,971.121,507.0084.9 %5.0287.68104.5063.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร39,564.0590,547.00-128.9 %0.01,354.0885.5093.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี32,644.5910,885.0066.7 %5.0952.28430.3054.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์9,723.153,409.0064.9 %5.0285.5136.1587.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0718.6235.4495.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี9,159.334,916.0046.3 %5.0561.412.8599.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย16,770.943,225.8880.8 %5.0647.01187.1571.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์5,589.39544.0090.3 %5.01,230.1257.0095.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด10,996.435,688.0048.3 %5.01,987.7566.1396.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี10,606.293,231.0069.5 %5.0408.0485.5079.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง16,878.6626,781.99-58.7 %0.02,958.49233.6892.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี9,789.621,674.0082.9 %5.0243.299.0096.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 10,983.022,022.0181.6 %5.0367.08101.1272.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล5,702.682,137.1062.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์27,013.723,777.0086.0 %5.02,602.66226.6591.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี10,256.6712,900.00-25.8 %0.0417.26140.6566.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์10,933.734,238.7361.2 %5.01,230.23230.1981.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย9,887.422,557.6574.1 %5.0441.451.0099.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป14,637.5922,043.00-50.6 %0.028,731.0285.5099.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี7,948.86412.0094.8 %5.0284.0496.2066.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี11,824.433,128.8573.5 %5.02,620.24211.5091.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง14,449.6511,534.0020.2 %5.0758.50206.0072.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก11,224.412,295.4079.5 %5.0856.22170.1080.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี7,205.321,628.7477.4 %5.0196.8034.0382.7 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี10,446.1615,541.20-48.8 %0.0550.23161.5070.6 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา7,673.575,080.0033.8 %5.01,295.531.0099.9 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 217,341.2113,200.00-79.8 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์7,075.261,388.0280.4 %5.0709.3334.2595.2 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี7,458.082,442.0067.3 %5.05,358.9996.8198.2 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี6,361.702,241.5964.8 %5.0614.870.9599.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช19,454.0144,070.00-126.5 %0.0722.60189.0073.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่5,394.084,439.8617.7 %5.0167.6457.0466.0 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง7,286.775,691.3921.9 %5.01,151.7833.9597.1 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา7,776.882,317.0170.2 %5.0790.69220.0772.2 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา7,432.341,984.0073.3 %5.0646.0868.0689.5 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา6,706.57990.8085.2 %5.0305.0426.5491.3 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี6,324.311,727.7072.7 %5.09,459.281.00100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 2,370.921,500.0036.7 %5.056,559.3167.6299.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ6,429.882,000.0068.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 3,321.802,956.8011.0 %5.018,648.81149.8199.2 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา7,510.553,714.0050.5 %5.07,931.45203.3097.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง1,918.154,004.00-108.7 %0.017,096.7150.7799.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม3,822.052,879.0024.7 %5.019,178.5569.0899.6 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา2,239.502,720.00-21.5 %0.08,694.6026.5699.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 7,061.30973.0886.2 %5.0386.9837.6190.3 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช2,806.413,396.19-21.0 %0.034,556.3952.9299.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี8,274.215,329.0035.6 %5.01,252.4459.3295.3 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี3,560.887,080.00-98.8 %0.023,432.4166.2899.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่3,996.119,744.14-143.8 %0.0622.5748.7792.2 %5.0
รวม 762,600 500,778 34.33 % 280,927 7,415 97.36 %