กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม250,767.0241,000.0083.7 %5.015,944.691,256.4092.1 %5.0
รวม 250,767 41,000 83.65 % 15,945 1,256 92.12 %