สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ118,340.94140,000.00-18.3 %0.05,770.52437.0692.4 %5.0
รวม 118,341 140,000 -18.30 % 5,771 437 92.43 %