สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี118,338.4798,999.0016.3 %5.05,983.13728.1187.8 %5.0
รวม 118,338 98,999 16.34 % 5,983 728 87.83 %