สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา82,509.7333,000.0060.0 %5.05,229.60489.6190.6 %5.0
รวม 82,510 33,000 60.00 % 5,230 490 90.64 %