สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน262,278.34384,876.88-46.7 %0.08,822.14936.0089.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 110,688.270.000.0 %0.075.040.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20.0013,923.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์74,090.150.000.0 %0.0164.070.000.0 %0.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 262,278 384,877 0.00 % 8,822 936 0.00 %