สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20.0013,923.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %