สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม329,259.00283,568.0013.9 %5.010,541.817,579.6028.1 %5.0
รวม 329,259 283,568 13.88 % 10,542 7,580 28.10 %