กองบัญชาการกองทัพไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 3,874,697.003,463,090.0010.6 %5.070,802.0659,068.8816.6 %5.0
รวม 3,874,697 3,463,090 10.62 % 70,802 59,069 16.57 %