กองบัญชาการกองทัพไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 3,682,490.303,022,626.0017.9 %5.071,336.7259,419.8816.7 %5.0
รวม 3,682,490 3,022,626 17.92 % 71,337 59,420 16.71 %