กองทัพอากาศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพอากาศ5,905,212.506,685,663.00-13.2 %0.085,588.0669,543.3818.7 %5.0
รวม 5,905,213 6,685,663 -13.22 % 85,588 69,543 18.75 %