สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1,143,489.30472,297.0058.7 %5.08,737.723,261.0362.7 %5.0
รวม 1,143,489 472,297 58.70 % 8,738 3,261 62.68 %