กรมการแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 139,162.6981,685.5041.3 %5.05,861.191,421.0175.8 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่149,761.2075,640.0049.5 %5.06,500.571,418.2578.2 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน39,190.3524,992.0036.2 %5.02,523.03405.6183.9 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น119,901.6456,121.0053.2 %5.03,511.33516.2585.3 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา97,022.7846,020.0052.6 %5.02,827.26723.4374.4 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี55,282.7828,080.0049.2 %5.02,174.560.000.0 %0.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี0.00900,000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่92,662.2996,520.00-4.2 %0.04,178.51241.4594.2 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี148,864.98128,128.0013.9 %5.03,170.89819.3574.2 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี125,536.43141,925.00-13.1 %0.01,486.431,312.7911.7 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง143,405.98161,446.00-12.6 %0.02,703.47822.6069.6 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี154,548.59144,771.006.3 %3.02,682.98935.0065.2 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี137,097.81194,109.00-41.6 %0.03,689.321,002.4172.8 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี0.001,543,852.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง0.000.000.0 %0.50.000.000.0 %0.5
โรงพยาบาลเลิดสิน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
โรงพยาบาลสงฆ์0.000.000.0 %0.50.001,282.500.0 %0.5
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี23,997.5921,205.0011.6 %5.01,381.010.000.0 %0.0
สถาบันประสาทวิทยา0.000.000.0 %0.50.00362.110.0 %0.5
สถาบันพยาธิวิทยา61,532.0155,000.0010.6 %5.0421.1479.2081.2 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ0.00358,088.000.0 %0.50.00671.680.0 %0.5
สถาบันโรคผิวหนัง0.00150,732.130.0 %0.50.000.000.0 %0.5
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 1,487,967 1,255,643 0.00 % 39,556 9,697 0.00 %