กรมควบคุมโรค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 248,013.50160,269.0035.4 %5.011,323.484,448.1160.7 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง15,340.2829,945.00-95.2 %0.03,526.91398.2888.7 %5.0
รวม 263,354 190,214 27.77 % 14,850 4,846 67.37 %