กรมควบคุมโรค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง15,340.2829,945.00-95.2 %0.03,526.91398.2888.7 %5.0
รวม 15,340 29,945 0.00 % 3,527 398 0.00 %