กรมควบคุมโรค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 247,881.08160,269.0035.3 %5.011,314.105,501.9651.4 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง15,340.2829,945.00-95.2 %0.03,526.91398.2888.7 %5.0
รวม 263,221 190,214 27.74 % 14,841 5,900 60.24 %