สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง95,632.21215,525.00-125.4 %0.05,611.06627.1688.8 %5.0
รวม 95,632 215,525 -125.37 % 5,611 627 88.82 %