สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง169,735.1399,525.0041.4 %5.06,414.61548.6391.4 %5.0
รวม 169,735 99,525 41.36 % 6,415 549 91.45 %