กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 247,573.63206,587.7516.6 %5.07,018.061,562.4777.7 %5.0
รวม 247,574 206,588 16.56 % 7,018 1,562 77.74 %