กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 218,143.83144,000.0034.0 %5.07,881.023,320.7957.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ57,796.1641,000.0029.1 %5.0445.82288.7135.2 %5.0
รวม 275,940 185,000 32.96 % 8,327 3,609 56.65 %