กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 218,143.83144,000.0034.0 %5.07,881.023,320.7957.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ0.0041,000.000.0 %0.00.00302.560.0 %0.0
รวม 218,144 144,000 0.00 % 7,881 3,321 0.00 %