สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา197,985.59173,908.0012.2 %5.08,987.863,424.2961.9 %5.0
รวม 197,986 173,908 12.16 % 8,988 3,424 61.90 %