สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม149,055.59103,941.0030.3 %5.05,404.701,114.3379.4 %5.0
รวม 149,056 103,941 30.27 % 5,405 1,114 79.38 %