กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 89,509.7782,000.008.4 %4.05,682.97408.8892.8 %5.0
รวม 89,510 82,000 8.39 % 5,683 409 92.81 %