กรมธนารักษ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธนารักษ์167,516.0584,052.6749.8 %5.08,765.86674.1492.3 %5.0
สำนักกษาปณ์54,767.0334,333.0037.3 %5.014,090.62736.1594.8 %5.0
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน10,919.079,601.0012.1 %5.03,184.64371.7588.3 %5.0
สำนักบริหารเงินตรา11,150.965,556.0050.2 %5.03,269.921,181.1863.9 %5.0
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน12,334.2710,000.0018.9 %5.06,241.08252.2496.0 %5.0
รวม 256,687 143,543 44.08 % 35,552 3,215 90.96 %