สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ317,123.47269,080.0015.1 %5.07,202.534,078.0543.4 %5.0
รวม 317,123 269,080 15.15 % 7,203 4,078 43.38 %