ราชบัณฑิตยสถาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
ราชบัณฑิตยสถาน80,251.3028,000.0065.1 %5.04,785.62193.9395.9 %5.0
รวม 80,251 28,000 65.11 % 4,786 194 95.95 %