สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน120,595.67197,047.00-63.4 %0.06,783.561,415.4279.1 %5.0
รวม 120,596 197,047 -63.39 % 6,784 1,415 79.13 %