กรมบัญชีกลาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบัญชีกลาง254,809.83335,000.00-31.5 %0.010,175.99474.1695.3 %5.0
รวม 254,810 335,000 -31.47 % 10,176 474 95.34 %