กรมสรรพากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพากร 406,324.81782,100.00-92.5 %0.013,433.983,198.5576.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,815.89348.9694.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 219,947.5524,248.00-21.6 %0.05,223.54669.5087.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 343,321.2937,321.0013.9 %5.08,076.98872.8089.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 113,089.5211,361.0013.2 %5.02,652.80224.6791.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1020,946.6134,370.00-64.1 %0.05,150.09376.0092.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1120,276.7431,512.00-55.4 %0.02,769.11377.9886.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1215,352.7319,976.00-30.1 %0.03,062.35262.0091.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1315,947.8724,913.00-56.2 %0.02,981.16202.0093.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1414,281.8023,000.00-61.0 %0.03,722.54367.4390.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 18,538.4218,564.00-0.1 %0.04,065.62452.0088.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1612,154.089,338.0023.2 %5.02,691.71490.0081.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1711,662.2512,964.00-11.2 %0.02,832.00366.5087.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1824,216.9826,000.00-7.4 %0.03,254.44348.0089.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1923,829.4835,507.00-49.0 %0.03,915.33376.0090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 223,867.9337,923.00-58.9 %0.03,544.46180.5094.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2013,211.3017,820.00-34.9 %0.02,699.25346.4187.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2120,355.1641,000.00-101.4 %0.04,563.70760.0083.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2218,540.4127,377.00-47.7 %0.05,581.70371.5893.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2332,403.0714,421.0055.5 %5.03,444.24418.0087.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2449,512.3528,713.0042.0 %5.04,766.42260.1694.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2523,084.7320,608.0010.7 %5.04,317.41715.5083.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2616,996.6111,868.0030.2 %5.04,699.21374.0092.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2731,101.1127,759.0010.7 %5.03,892.27494.0087.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2836,007.9627,000.0025.0 %5.04,131.74419.3689.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2961,859.5324,925.0059.7 %5.02,539.13334.7886.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 331,729.5125,000.0021.2 %5.09,310.59335.3196.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3022,577.6916,433.0027.2 %5.03,614.70499.3086.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 420,624.8437,170.00-80.2 %0.04,101.04418.0089.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 518,186.1333,185.00-82.5 %0.03,585.87152.0095.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 624,319.9941,976.00-72.6 %0.03,385.02300.0091.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 724,570.9318,504.0024.7 %5.04,416.03490.0088.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 831,328.3926,614.0015.0 %5.05,100.64606.0088.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 921,805.8717,000.0022.0 %5.03,644.45564.0084.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 15,304.353,575.0032.6 %5.0387.7666.5082.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 28,732.656,616.0024.2 %5.0428.1042.7590.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน9,290.435,440.0041.4 %5.0397.6863.8583.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง5,513.312,594.0053.0 %5.0425.5138.0091.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง6,960.005,899.0015.2 %5.0474.11107.2777.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0393.6068.9882.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน7,978.863,426.0057.1 %5.0549.62114.0079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 15,747.623,286.0042.8 %5.0350.140.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 25,597.532,110.0062.3 %5.0381.7461.2084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย5,754.892,226.0061.3 %5.0444.1069.1184.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่5,500.623,687.0033.0 %5.0370.3234.1290.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ6,124.927,589.00-23.9 %0.0606.7857.0090.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน7,927.876,036.0023.9 %5.0716.2676.0089.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน16,923.685,798.0065.7 %5.04,257.4069.2898.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม7,471.631,754.0076.5 %5.0488.3942.7591.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแค6,639.832,400.0063.9 %5.0421.3595.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ6,871.3413,922.00-102.6 %0.0433.0276.0082.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา6,872.716,933.00-0.9 %0.0472.73114.0075.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด6,341.804,880.0023.1 %5.0394.0338.0090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 15,239.095,778.00-10.3 %0.0367.9175.3179.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 25,094.756,585.00-29.3 %0.0442.3758.1386.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 38,288.152,320.0072.0 %5.0482.1191.2481.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่ม8,898.702,756.0069.0 %5.0511.4276.0085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 14,925.411,333.0072.9 %5.0552.750.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 25,144.545,724.00-11.3 %0.0663.5566.2390.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ8,904.671,509.0083.1 %5.0535.0476.0085.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 15,832.152,982.0048.9 %5.0416.3773.9982.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0384.1638.0990.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไทไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0373.9140.0089.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง7,121.735,518.0022.5 %5.0376.5295.0074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0310.5876.0075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 26,836.733,218.0052.9 %5.0368.5074.3979.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ5,365.271,197.0077.7 %5.0359.46114.0068.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี5,687.528,135.00-43.0 %0.0452.1995.0079.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0434.9534.2092.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 17,181.264,105.0042.8 %5.0331.1059.8581.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 24,998.371,280.0074.4 %5.0311.861.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0446.0947.5089.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง5,105.347,999.00-56.7 %0.01,792.6395.0094.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว6,079.422,660.0056.2 %5.0475.40137.3571.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง7,797.397,209.007.5 %3.5537.72133.0075.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา7,729.785,020.0035.1 %5.0355.1563.3782.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง5,892.253,915.0033.6 %5.0420.4838.0091.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์5,789.883,453.0040.4 %5.0309.0799.2167.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร7,414.634,043.0045.5 %5.0487.8238.0092.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม8,327.513,360.0059.7 %5.0516.9795.0081.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก6,030.843,271.0045.8 %5.0422.7195.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่6,926.604,248.0038.7 %5.0449.5978.7782.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 17,464.243,663.0050.9 %5.0469.00114.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 210,124.047,714.0023.8 %5.0294.7038.0087.1 %5.0
รวม 1,487,728 1,783,636 -19.89 % 179,030 20,424 88.59 %