กรมศุลกากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศุลกากร536,641.63561,195.00-4.6 %0.017,533.049,556.4945.5 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 536,642 561,195 0.00 % 17,533 9,556 0.00 %