สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ145,444.2588,348.4239.3 %5.05,626.691,175.0079.1 %5.0
รวม 145,444 88,348 39.26 % 5,627 1,175 79.12 %