กรมสรรพสามิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต209,369.56347,000.00-65.7 %0.08,346.898,251.641.1 %0.5
รวม 209,370 347,000 -65.74 % 8,347 8,252 1.14 %