สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ324,356.00556,910.00-71.7 %0.012,621.041,788.0085.8 %5.0
รวม 324,356 556,910 -71.70 % 12,621 1,788 85.83 %