กรมการกงสุล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการกงสุล 160,812.36214,000.00-33.1 %0.06,377.09840.0086.8 %5.0
รวม 160,812 214,000 -33.07 % 6,377 840 86.83 %