กรมการกงสุล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการกงสุล 146,555.22214,000.00-46.0 %0.05,367.18840.0084.3 %5.0
รวม 146,555 214,000 -46.02 % 5,367 840 84.35 %