สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 105,847.73101,515.004.1 %2.06,164.481,143.4081.5 %5.0
รวม 105,848 101,515 4.09 % 6,164 1,143 81.45 %