กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ445,590.7235,000.0092.1 %5.05,235.86214.5095.9 %5.0
รวม 445,591 35,000 92.15 % 5,236 215 95.90 %