กรมพลศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพลศึกษา583,937.88436,643.0025.2 %5.05,454.72780.5385.7 %5.0
รวม 583,938 436,643 25.22 % 5,455 781 85.69 %