กรมการข้าว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว169,109.1992,998.0045.0 %5.06,467.760.000.0 %0.0
รวม 169,109 92,998 45.01 % 0 0 0.00 %