กรมการข้าว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว169,109.1992,998.0045.0 %5.06,467.766,564.68-1.5 %0.0
รวม 169,109 92,998 45.01 % 6,468 6,565 -1.50 %