สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์121,083.2097,200.0019.7 %5.07,077.462,730.8461.4 %5.0
สป.พม. สสว 23,930.454,337.00-10.3 %0.0589.50417.3429.2 %5.0
สป.พม. สาขาตึก ซีพี14,102.1513,260.006.0 %3.04,411.711,154.6373.8 %5.0
รวม 139,116 114,797 17.48 % 12,079 4,303 64.38 %