กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ174,809.11145,800.0016.6 %5.08,331.262,298.4072.4 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์11,236.242,571.0077.1 %5.0828.13222.6573.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี3,434.832,437.1929.0 %5.0778.59470.6939.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง3,825.104,523.00-18.2 %0.08,159.36905.3588.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์2,694.981,051.0061.0 %5.0493.54406.9917.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,144.073,737.139.8 %4.5954.41106.0888.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่4,178.841,333.8168.1 %5.01,188.41307.3274.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น3,144.343,735.00-18.8 %0.0803.16156.6280.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว3,020.201,916.0036.6 %5.0710.38378.1046.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,140.664,891.00-55.7 %0.0360.12272.1024.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร2,904.151,499.2848.4 %5.0505.20586.70-16.1 %0.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี2,550.181,967.3222.9 %5.0549.47218.4560.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,150.793,181.0055.5 %5.0770.59536.0830.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง2,890.152,082.0028.0 %5.0635.50469.9826.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี2,581.582,756.00-6.8 %0.0639.98957.71-49.6 %0.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี3,364.002,817.8216.2 %5.0820.80699.2914.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์4,215.251,940.0054.0 %5.0868.02392.3554.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,291.332,698.7637.1 %5.0749.79230.3469.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร3,499.352,119.0039.4 %5.0871.74369.5557.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก3,472.807,185.33-106.9 %0.01,332.80414.4468.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,494.498,898.62-154.6 %0.0953.56983.25-3.1 %0.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา2,553.101,133.0055.6 %5.0524.75394.9224.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 2,675.201,503.0043.8 %5.0641.71182.6171.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก2,640.222,737.00-3.7 %0.0433.85296.2531.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา2,600.90570.0078.1 %5.0906.15607.7832.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์3,287.262,577.0021.6 %5.0818.041,017.45-24.4 %0.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง2,716.833,688.00-35.7 %0.0704.21348.5050.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี3,248.133,253.00-0.1 %0.0751.43430.4042.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,586.8790.0096.5 %5.0517.48168.4267.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,325.884,027.00-21.1 %0.0790.91927.00-17.2 %0.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล8,328.734,996.0040.0 %5.0900.60645.0028.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา3,482.082,316.0033.5 %5.0667.90603.699.6 %4.5
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 4,224.011,004.0076.2 %5.0586.57346.4640.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา4,228.324,048.004.3 %2.0820.33484.3541.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี4,440.293,699.0016.7 %5.0673.06716.40-6.4 %0.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี3,037.092,048.0032.6 %5.0481.70419.0313.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา3,502.365,721.04-63.3 %0.01,178.53738.3437.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 3,025.052,591.0014.3 %5.0727.95282.3961.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร1,024.621,117.00-9.0 %0.0769.16317.0158.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์1,022.14456.0055.4 %5.0505.56644.64-27.5 %0.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์11,063.655,326.5151.9 %5.0818.21820.00-0.2 %0.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส2,514.232,254.0010.4 %5.0502.07380.0024.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส3,304.441,822.0044.9 %5.01,127.14380.0066.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 2,980.076,225.29-108.9 %0.0612.30839.93-37.2 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี4,356.961,000.0077.0 %5.01,160.95528.5454.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร2,878.172,181.5024.2 %5.0813.71343.2657.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย5,877.713,930.3733.1 %5.02,144.721,149.5046.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่9,030.846,420.4628.9 %5.03,088.12464.7185.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก3,913.751,603.0059.0 %5.01,110.421,191.50-7.3 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน3,901.473,973.30-1.8 %0.01,215.26503.9958.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา3,559.45677.0081.0 %5.0901.81160.9582.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก1,690.343,005.00-77.8 %0.0860.32706.7117.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี2,846.881,999.2629.8 %5.0549.08226.1658.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์3,086.313,361.50-8.9 %0.0838.07435.2248.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่81,934.659,504.0788.4 %5.030,754.25244.6599.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,612.411,450.0068.6 %5.01,825.51826.0054.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี2,648.113,352.79-26.6 %0.0298.65265.6711.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง3,286.401,826.0044.4 %5.01,164.20505.4056.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน2,812.184,448.00-58.2 %0.0601.36239.7960.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี11,678.491,715.0085.3 %5.0644.71386.1740.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 13,962.146,989.0049.9 %5.01,916.56343.7382.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี28,136.2126,235.696.8 %3.01,490.14827.6144.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 15,390.1810,039.5234.8 %5.01,643.17516.1568.6 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี17,301.0315,514.0010.3 %5.0892.19204.9777.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 18,712.7829,236.00-56.2 %0.03,353.12553.7583.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์12,032.5714,626.71-21.6 %0.01,908.47395.3279.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 9,570.066,216.7635.0 %5.02,596.90707.9972.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช15,976.478,575.5646.3 %5.03,017.87341.8888.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 19,618.9611,490.9941.4 %5.02,701.05507.6381.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน8,542.225,093.0040.4 %5.03,518.19469.4186.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 22,491.9812,888.0942.7 %5.01,432.17782.3645.4 %5.0
รวม 665,703 469,695 29.44 % 120,205 37,202 69.05 %