กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว85,569.8450,035.0041.5 %5.05,345.291,179.3977.9 %5.0
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี7,350.817,310.500.5 %0.51,974.02483.0075.5 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 5,760.705,160.8810.4 %5.02,851.43437.8684.6 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน17,680.029,652.4345.4 %5.01,874.89355.6881.0 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี20,411.1311,496.0043.7 %5.0966.32257.9573.3 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ18,294.818,089.6055.8 %5.02,626.85617.8576.5 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา6,836.237,149.80-4.6 %0.02,524.75664.9573.7 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง34,910.4412,833.0063.2 %5.02,921.24308.7689.4 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา8,263.277,214.8712.7 %5.02,409.30676.1071.9 %5.0
รวม 205,077 118,942 42.00 % 23,494 4,982 78.80 %